Kiedy czy­ścić komin ?

Po czym poznać, że komin wymaga czysz­cze­nia? Po tym, że nastał czas. Naj­le­piej czy­ścić min. 4 razy w sezo­nie grzew­czym, nie zwa­ża­jąc na to, że może wyda­wać się czy­sty, gdy zaglą­dasz do niego od góry. Sadza naj­pierw gro­ma­dzi się w niż­szych rejo­nach komina.

Pierw­sze czysz­cze­nie prze­pro­wadź na jesieni, przed odpa­le­niem kotła, a ostat­nie na wio­snę, po zakoń­cze­niu sezonu grzew­czego. Dwa pozo­stałe wyko­naj gdzieś w trak­cie zimy, naj­le­piej wtedy gdy nie ma śniegu i łatwo jest wyjść bez­piecz­nie na dach. Chyba, że grze­jesz cie­płą wodę cały rok wtedy czyść komin także w sezo­nie letnim.

Jeśli sadza zbiera się w komi­nie na tyle szybko, że czysz­cze­nie cztery razy do roku to za mało zna­czy to, że coś jest nie tak z kotłem lub twoim spo­so­bem pale­nia. Tu nie ma żad­nej magii. Jeśli z komina prze­waż­nie nie widać dymu, to nie będzie też wiele sadzy.

Dlatego bądź bohaterem w swoim domu i już dziś przeczyść swój komin !

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl